EMC – Security tightened in insecurity prone areas ahead of KCPE

 

Kakomwa Director netonondochin somanet eng county nebo Elgeyo Marakwet Joseph Wamocho kole bendi koyae kipsomaninik tugul chebo kilasit sisit eng komostab Kerio Valley tyemutik eng sukulishekwak kou olekitetaat eng tai.

Kabiit nito kora eng kasarta nekamwa afisaek chebo ribsetab kalyet eng countinoto kole kakikimit patrols eng komoswek chemitei wechetab kalyet missing ko eng komoswek chebo Embobut ak Kapyego ak Embobut eng Marakwet East