BOMET – Gang rapists arraigned in court

 

Thursday November 15, 2018 – Kakiitita Kapkirwook eng kasarta age neranik 3 chemwaat kele kinyeren eng kibagenge lakwet nebo kenyisiek 16 eng kokwetab Menet eng komosta nebo Kongotik,county nebo Bomet ole tetaat kirwokchi aeng eng icheek ko biik cheechen.

Kabiit nito eng kasarta nekaiboor chigilisyeet nebo kenyisyek anan Age Assessment Report kole murenchoton aeng ko sire kenyisyekwaak 18.

Tetaat kirwokchi murenchoton eng lelutyetaab nyerseet kosupgei ak nekinam icheek ofisaekab polis kokaibata chikilisiet