Catholic bishops support farmers in maize prices

Tuesday November 27, 2018 – Kakomongei kipagengeit neituitos bioshops chebo kanisetab catholic noto ko Kenya Conference of Catholic Bishops ak kotii kabotikab emoni eng esioetab olietab bandek nebo silling 2,300 eng gunietab 90Kgs nekoisirto cabinet eng wikit nekosirtoi.

Kamwa bishops ichoto kobun nebo ngecheret eng kipagengeitnoto Bishop Philip Anyolo kole nyolu eng serkalitab emoni kotes olionoto ak kotes kole manyolu eng serkali kotestai konyalil kabotikab bandek.

Kates komwa bishops ichoto kole nyolu kora eng serkali koter kabotikab emoni eng chemungarainik chemoititootin chetesetai koale bandek kobun emotinwekab sang ak konyokwoldechi chagosiekab serkali anan NCPB

Eng kasarata ko kaibor kaimetabgei bishops ichoto kotinygei ak kamanagetab lagok chetakomengechen eng emet eng nekamwa kole nyolu eng sigiik koker kole kainet lagokwak chetakomengechen atebto nemie.