Live by our religious values to overcome national challenges

Friday December 7, 2018 – Kakocheer biikab emoni President Uhuru Kenyatta kosuub kanetutik chebo bukuit netilil asi kimuch kiterter kaimutik chemitei emet cheu nametab asoya.

Kamwa President Kenyatta kole angotkosub biikab emet kanetutikchoto,komabitu asoya ak yautik alak cheyaach eng emet.

Kongololi eng makawet 1 eng taonitab Nairobi eng igortab kayumanik chekitoretee eng siretab bukuit netilil eng kutuswek chebo gaa,komwa President Kenyatta kole bo komonut kobit tegisto eng kwenutab biik tugul ak kogeer kole kanamgei tuguk cheyoei ak kanetutikchoto asi kobit borotet emet.

Eng komastanyi komwa Deputy President Ruto kole nyalu ketoret kipagengeitab Bible Society of Kenya asi komuch kosir bukuit netilil eng kutuswek chebo gaa asi komuch koguiyo biik tugul ngoliotab Jehova akotoret eng kasuldaetab poishonik chebo kamuktoindet.

Kosupkei ak Director neindochini siretab bukuit netilil eng kutuswek chebo gaa eng kipagengeitab Bible Society of Kenya Rev. Peter Munguti, ko kikemuch kesir bukuit netilil eng kutuswek 21 eng kutuswek 60 chemitei emet.

Eng komastanyi ko koboibochi Rev. Dr. David Oginde nekoindochi amdaet eng igoratak, kakwoutiet nekoib President Uhuru Kenyatta komwa kole mawendi kondeni siyeet Billit nebo Parliamentary Service Bill 2018 netokchinigei ketesyi MPs melekwogik chebo arawet age tugul.

Kosupgei ak Oginde ko manyalu kakwoutiet nemochei MPs kotesyigei rabinik eng mwaet kole chang kaimutik chetinygei biikab emet eng inguni.

End