EMC – Cultural competition

Monday December 10, 2018 – Mitei maget nebo keweek biteetab keny asikowegei atebto nekararan eng kwenutab pororioshek cheterter missing ko neranik eng county nebo Elgeyo Marakwet.

Nito ko kosupgei ak gavana nebo countinoto Eng. Alex Tolgos nekangololi eng kasarta nekakiyai igorta nebo Elgeyo Marakwet cultural competition nekatoigei eng raini eng taonitab Iten ole kamwa Tolgos kole bo komonut noto eng ibunetab atebto nemie