Kakenam afisaek 5 chebo chagosiekab serkali anan National Cereals and Produce Board

 

Kakenam afisaek 5 chebo chagosiekab serkali anan National Cereals and Produce Board (NCPB) eng komoswek chebo Kisumu ak Eldoret kosupgei ak koimutik chetinyegei ak bandek eng emoni.

Kakinam afisaekchoto bo chagosiekab serkali NCPB koboto alak 2 afisaekab segeisyet chebo kipagengeit neboryen nametab asoya nebo Ethics and Anti-Corruption Commission (EACC) eng koskolengutab raini.

Alak eng biikchoto kakinam koboto Willy Kipkoech Kosgei ne manager nebo chogetab Kisumu, Renson Kibet Korir ne manager nebo chogetab Eldoret ,Thomas Kipkurgat Sang (Extension Officer, Soi Ward), Jeremiah Omutsani Omwayi (Deputy Silo Manager, Kisumu) ak Laban Momanyi Michira (Cashier, NCPB Kisumu).

Kakinam kora rubeywotab kirwokindet nebo Sinonim David Barngetuny Korir ak chemungaroindet ne naat ko Rodney Kimutai.

Tetat kiitita biikchoto 7 kakinam kapkirwok nebo Kisumu eng betutab karon kasitab aeng kosupgei ak kipagengeit nebo EACC.

Akot kou noto ko kamwa EACC eng logoiyot kole takochenge biik alak 4 chemwaat kele kitinygei ak koimutik chekokotestai koityi sekta nebo kabotisietab bandek che choto ko chemungarainik 3 ak afisayat agenge nebo NCPB chekakingat kokoitogei eng EACC

Kabiit nito kosupgei ak nekaiyan ofisitab Director nebo kirwogutik keyotyi biikchoto kirwoket kosupgei ak ne kamwa DPP eng logoiyot kole tindoi baornatet neyamat kirwokchi biikchoto eng lelutik cheitei 6 cheboto nebo chorsetab malikab biikab emet ak nemaisub ngatutik eng teleljinetab rabisiekab poror.