Government declares 12-hour curfew in Narok South

Sunday December 16, 2018 – Kakobarasta serkali atebet nemokimondoi sang anan Curfew eng komasta nebo Narok South kosupkei ak poriet nekotoigei eng komasatak.

Kotoigei poriet eng kokwotinwek cheterter eng Narok South eng betutab Friday ole kokibar chi 1 ak kikoten biik alak 15 ak kebel koriik chesirei 25.

Mwaat kele kotoigei poriet yekongechor teta 1 eng kokwetab Ololoipangi eng komasatak bo Narok South.

Kamwa County Commissioner Narok George Natembea kole makichomchini chi komanda sang kongete sait 6.00PM akoi sait 6.00AM eng komasatak asi komuch police koyai operation nebo ripsetab kalyet.

Kongololchini siriikab logoiywek eng ofisinyi,komwa Natembea kole kiipchini kakwoutik chekimen biik chetinyegei ak porionoto ole kasom mengikab komaswekchoto komatkobendaat eng kasarwekab kemboi eng kasarta netesetai police ak operation.

Tesetai konyoru kanyoiset biik 8 eng sipitalitab Narok County Referral Hospital kosupkei ak kakotonoshekab koteet chekonyor icheget eng chemarganatak.