UASIN GISHU – New curriculum debate

Monday, December 17, 2018 – Kakomwa MP nebo Soy Caleb Kositany kole makat kopois stakeholders tugul chepo somanet eng tetutik chebo kanaptaetab somanet eng emoni, missing ko eng kasuldaetab curriculum nelel nekokotestai koityi koimutik

Kamwa Kositany kole nyolu kinoisechi bikab emet kotinygei ak amune asikitonon curriculum nelel neko tetat kisuldae kongete kenyit nenyonei eng mwaet kole kikopoishee serkali rabinik chechang eng chopchinetabgei nebo taunetab curriculum inotok