Kakoon kakteunetyab kangelelchinetab boisiet konetik.

Kakoon kakteunetyab kangelelchinetab boisiet konetik.

Kamwa kibakengeitab konetik nebo KNUT kole makoi testai ak boisiet tamit ne nyonei angot ko metelel serkali kasiptoietab konetik ak kora kotoror konetik.

Karirtae sirindet ne o Wilson Sosion kaimutik che bunei konetik kibakengeit ne sirei konetik TSC ak ko u noto ko kokotil konetik kole kong’ete tarik 2/1/2019 ko matyechei sukul akoi koityi serkali makutikwak tugul.

Kanerekyi Sosion kit ne kamwa kole boisie TSC ortinwek che manyolu eng katororetab kanetik eng mwaet kole mobosie TSC somanet ak kagiletabgei nebo konetik ne togu eng walutikab boisionikwak ak tesetab somanet ne kikotes konetik koboto kasarta ne kikonetis.

Kora ko kegimit kole maiyoi kotestai kasiptoetab konetik ne ipestos konetik ak familia chekwak eng mwaet kole wechei noto familia chebo konetik amu moyoe kasiptoonoto TSC kotekis teleletab familia chebo konetik ole kamwa chang familia che kikopesio ak ko mi alake che eng ng’oiyondit angot kotestai tetutionoto.

Kabit nito kasarta ne koisipito konetik 3000 TSC arawani bo 12.