Five arraigned in court over KPA Corruption

Thursday December 20, 2018 – Kakiitita kapkirwok nebo Mombasa biik 5 chekokakinam afisaekab segeisyet chebo EACC kotinygei ak nemwaat kele kitinygei ak youtik chebo nametab asoya eng aletab mbaret agenge nebo ekaisiek 100 eng komosta nebo Kikambala eng county nebo Kilifi.

Biikchoto kakiitita kapkirwok koboto kiboitinik 3 chebo Retirement Benefits Scheme eng kipagengeitab Kenya Ports Authority KPA Renson Thoya Juma, Joan Zawadi Karema ak Joy Kavutsi Asiema ak biik alak 2 choto ko Jane Njeri Karanja ak ogilyot Joseph Kanyi.