Infotrak polls

 

Thursday December 20, 2018 -Iboru chikilisiet nebo konegit kole maikuitos chongindab biikab emoni toloiwek ang’wan chebo serkali chebo bandaptai anan Big Four Agenda

Kaibor chikilisionoto koyai kampunitab chikilisiet nebo Infortrak kole kebeberta 53% nebo biikab emoni ko meguitosbig four agenda ole kebeberta nebo biik cheiguitos kogochin kasubet tetutikchoto eng kebeberta 92%.

Kabit nito kasarta ne kongat kapkirwok kiteleel tetutiet nebo ketilen kiboitinikab emoni kebeberta nebo 1.5% nebo melekwogikwak eng tetutietab teksetab goriik ne akeenge big four agenda.

Iboru kora chikilisionoot bo Infotrak kole kebeberta nebo 51% eng biikab emoni ko matinye kamong’unet kole tokyingei emoni missing ko kosupgei ak alyetab sobet ne kokolany ak rerunetab boroinwekab poisionik eng serkali.