Labour Court suspends new government tax on housing

Thursday December 20, 2018 – Konyor birutiet serkali eng betutab amut kosupgei ak nekoiteleel kapkirwok nebo Employment and Labour Relations Court kasuldaetab tetutietab serkali nebo ketilen kiboitinikab emoni kebeberta 1.5% nebo melekwekwak chebo kila arawa asikepoisien eng teksetab gorik.

Kokon ngatutionoto kirwokindet Justice Hellen Wasilwa komatkisuldaen tetutionoto katetat ketoi ketilen kiboitinik rabisiekchoto kotougei arawet netai eng kenyit nenyonei agoi kekas ak ketil kirwoket nekoikoito eng kapkirwok kipagengeitab kiboinik nebo Central Organisation of Trade Unions (COTU) nekomwa kole makikoch biikab emet poroindo nebo kokoito kerenywan kotomo kisuldaen.

Kosupgei ak noto ko kongat Justice Wasilwa kipagengeitab COTU kokoito kartasisiekab kirwokonoto koiti minister nebo robinik Henry Rotich ak nebo loiset ak t James Macharia ak tetat kekas kirwokonoto eng tarikit 21 arawet netai eng kenyit nenyonei.

Kosupgei ak COTU ko ankot kosuldaen serkali tetutionoto kobendi konyalili kiboitinikab emoni kosupgei ak nenyoru melekwek chemitei ngony koboto uindab sobeet.