New Maize Prices

Kakong’at President Uhuru Kenyatta National Cereals and Produce Board (NCPB) konaam koalchi beek kabotik eng chogosiek ak ketesiosieka, eng emeet komugul.

Kobun logoiyot koityi goriik kokearor kandoindetab emet NCPB kobun Strategic Food Reserve koal beek kuniok million oeng eng siling 2500 eng kuniet akeenge nebo kilo 90.

Kamwa logoiyondonoto kole kosupgei ak itonwek che miache chebo emeet kenyit kosirtoi, 2018, ko kokikes bandek kuniok million 46 ak ko mitei kuniok million 2.5 che king’etune 2017.

Kosupge ak noto kotyoktoi serkali eng konegit kuniok million 1.7 eng alietab siling 1600 eng kilo 90 kong’ete chagosiekab serkali ak kora beekab kiagik kuniook 300,000.

Kaigoito kurset president kora eng kibakeengesiekab serkali che chigili kabotik kochokyi chigilisionoto asikeliban kobotik che tomo keliban.

Kasarata kongong kandoindetab emeet kole kokiwong chigilisietab kabotikab miweek ko u ng’atutienyi eng madaraka day 2017 ole kang’at keliban kobitik tugul