Trans Mara// Mashamba

January 10, 2019 – Kibendi keibchin kakwautyet ne kim nebo kerkongiet chi agetugul ne tinyegei ak butetap ng’atutik chebo mbarenik mising ko che tesetai kirwogutik eng kapkirwok che boto nebo Keturo ak nebo Kirindon eng Transmara West.

Kamwachi sirikap logoiwek Deputy County Commissioner nebo Transmara West Mohamed Noor Hassan kole bendi koibchin kakwautik biik che kotech korik mbaretab Keturo ak che kobut ng’otweetab stimet eng Kirindon amu mi kirwoget kapkirwok kotinyge ak mbarenichoto tinye tiiyet.