DusitD2 attack suspects in court as Eastleigh businessmen close down shops.

Friday, January 18, 2019 – Kakiitita kapkirwok nebo Milimani eng raini biik 5 chemwaat kele kotinygei ak kabokchinet nekoisuldaen chelesosiek eng komosta nebo 14 Riverside ak koipchi kobeet sobonwekwak biik cheitei 21

Biikchoto kakiitita kapkirwok koboto Joel Ng’ang’a Wainaina, Oliver Kanyango Muthee, Gladys Kaari Justus, Guleid Abdihakim ak Osman Ibrahim.

Akot kou noto ko kachomchi kapkirwok police koker biikchoto eng kasarta nebo arawet agenge asikotestai chikilisiet.

Eng tai ko kamwa police kole kokonam biik cheitei 11 chekibwotyin ko kotinygei ak kabokchinonoto.

Kabiit nito eng kasarta nekaker mungaroshekwai eng betutab rani chemungarainik eng komasta nebo Eastleigh asikobor kipakenge ak bik chekoityi koimutik eng kabokchinet nekoisuldae chelesoshek eng makawetab Dusit D2 Hotel eng taonitab Nairobi.

Kamwa kipakengeitab chemungaranichatak ne naat kou Eastleigh Business District Community Association kole koek orogenet neo missing kabokchinet notok eng mwaet kole ikochini kasubet boryet netokchinigei kipakengeitab chelesoshek nebo Alshabaab nekomwa kole koisuldae youtionotok

Kabotogei chemungarainichatak ak kandoikab dini ak bolotet chekaboto MP nebo Kamukunji Yusuf Hassan ne kamwa kole makat eng bikab emoni kotebi eng kalyet ak kotuiyogei eng boryet nekitokchini kipakengeishekab chelesoshek chekikotestai kosuldae youtik chebo ngemetab kalyet eng komaswek cheterter chebo emoni

Kamwa Hassan kole tesetai icheget kongololchini barnotikab komasatak komatkoiyan kewech kobwoutikwai anan radicalization asikochut kipakengeitab Alshabaab anan ko kipakengeit age tugul nebo chelesoshek.

Kabit nito eng kasarta netesetai chigilishet neo eng emet netokchinigei kenam bik tugul chekopois eng kipakenge ak chelesoshek chekoisuldae kabokchinet notok koipchi kebar bik 21 ole akoi inguni ko kokenam bik chesirei 16.