Kericho// sh.500M County house objected

January 24th, 2019 – Kakomongei alak eng MCAs chebo county nebo Kericho ak koesho kokwoutiet nebo ketech County Assembly neleel eng countinoto kepoisien rabsiiek cheitei silingisiek million 500.

Kamwa MCA nebo warditab Ainamoi Cheruiyot Bett kole nyolu eng county Assembly inoto bo Kericho kotokyi rabsiiekchoto bo teksetab assembly neleel tetutik alak chebo bandaptai chekamwa kole bo komonut eng inguni eng mengikab county nebo Kericho.