Plan to decongest Nairobi gathers steam

 

Monday January 28, 2019 – Tetei serkalitab emoni koal busishek 64 cheechen kobun emetab South Africa ak karishekab mat 11 kobun emetab Spain che tetat kepoishee eng istoetab chiletabgei nebo karishek eng taonitab Nairobi

Kaibarasta Minister nebo loiset James Macharia kole negit asikoit emoni karishechatak asikeyochi tyemutik tetutyet ne naat kou Bus Rapid Transport anan BRT netokchinigei keisto karishek cheimuti bik chengering eng kwen nebo taonitab Nairobi

Kongololchini sirikab logoiwek yekangoyai tuiyet ak kipakengeishek chebo karishekab matatu cheboto Matatu Owners Association ak Matatu Welfare Association, ko kamwa Macharia kole kibeti rabinik chechang mising eng taonitab Nairobi eng betut age tugul kosupgei ak chiletabgei nebo karishek ak kou notok kotinyei maket neo serkali koker kole kakiterter koimutionotok

Kamwa Macharia kole yeibata tyemutik chekeyochini tetutionotok bo BRT, ko tetat keib basishek alak ak karishekab mat ole kacher chemungarainikab matatu kotuiyogei ak kotoi koal basishechatak eng mwaet kole mokotin basishek chesirei 900 eng taonitab Nairobi.