Kenya drops in corruption index

Tuesday January 29, 2019 – Kochorgei emetab Kenya eng emotinwekab ngony komugul eng youtik chebo nametab asoya eng kenyit nekosirtoi nebo 2018.

Eng report nekoimong kipagengeitab Transparency International kotinygei ak nametab asoya eng ngony ko konyor emetab Kenya pointisiek 27 kityo eng tugul 100 eng youtik chebo nametab asoya eng kenyitab 2018 ole eng kenyitab 2017 ko kinyor emoni pointisiek 28.

Kosupgei ak noto komitei emoni eng namba 144 eng emotinwek tukul 180

Eng kasartab kenyisiek 5 chekokosirto ko kikonyor emoni pointisiek kongeten 25 agoi 28 ole eng kenyitab 2017 ko kinyor emoni pointisiek 28, kenyitab 2016 konyor pointisiek 26

Eng komosta nebo East Africa ko indoi emetab Rwanda eng kirindaetab youtikab nametab asoya ak pointisiek 56 korub emetab Tanzania ak pointisiek 36.

Eng ngony komugul kondoi emetab Denmark eng kirindaetab nametab asoya ak pointisiek 88 ak emotinwek cheletyin anan chemitei barak missing youtikab nametab asoya eng ngony komugul ko emotinwek cheboto Somalia, Syria ak South Sudan.