Baringo //Cattle theft on the rise

Thursday, February 14, 2019 – Kakobor kaimetapkei kirwokindetap location nebo Ngubereti eng sub-county nebo Mogotio Cheruiyot Biwott kosupkei ak youtik chepo chorsetap kiyakik chekokotestai koba barak, missing ko chorsetab nego che mwaat kele kichorei ak keeny eng saishekab kemboi kotomo keib banyekab nechotok koba komaswek cheloen