NANDI//Chief in custody for defilement

Monday February 18, 2019 – Konam police chebo Nandi Hills kirwokindet agenge nebunu komosatak nemwaat kele kinyeren lakwet agenge nebo kenyishek 14 ole tesetai lakwanoto konyoru kanyoiset eng sipitali.

Kotinygei ak noto ko kakokoito kurset neki county Mp nebo Nandi Zipporah Kering koityi serkali koker kole kakinam ak kerat biik tugul chetinyegei youtikchoto bo nyersetab lagok chekamwa kole kokoba barak eng countinoto bo Nandi.