Nandi // Women to hold demo over rising rape cases

Thursday February 21, 2019 – Kakomwa kandoik che kwonyik eng County nebo Nandi kole bendi kogurei chepyosok koyai kambaget kotinygei ak yautik chebo nyerset chekokotestai koba barak eng County inoto ak komaswek alak chebo emet.

Kamwa kandoikchoto kole magat keib kakwoutikab chokchinet kitonon yautikchoto asi makitestai kengem imandab tibiik.