Two to be arraigned over lawyer’s murder

Monday March 4, 2019 – Tetat kiitita kapkirwok eng raini kirwokindet anan Senior Resident Magistrate nebo kapkirwok nebo Nyeri Pauline Chesang ak afisaek 2 chebo police chemwaat kele kitinygei ak baretab ogilyot Robert Chesang nekikibar eng komosta nebo Lukenya, Machakos County.

Kosupgei ak police ko magistrate inoto naat ko Pauline Chesang ko osotiotab Robert Chesang ole kokinam eng amut ak keker eng ketesietab police nebo Athi River

Kokinam Pauline eng kasarta nekokakur ine police asiketebsen kotinygei ak baretab maningotiondenyin ogilyot Robert Chesang.

Kimwok konyil chechang biik chemokingen ogilyondonoto eng goinyin