BOMET//Man kills his three children

Friday March 22, 2019 – Kaityi orogenet mengikab kokwetab Mabuteek, Lelaitich Sub location eng Chepalungu yegan kobar kwanda lakokyik 3 akotiem kobetengee akine sobeet.

Kosupgei ak rubeiywotab kirwokindetab lelaitich sub location Elijah mMtai ko kiywechin kokoisuldaen rumisionoton weroto kosupgei ak terjinoisekab kapchii.

Weroton kikuren Benard Kirui nebo kenyisiek 40 ko kerat eng ketesietab police nebo Sigor eng kasarta netesetai chikilisiet.