Museveni to visit Kenya starting today

Wednesday March 27, 2019 -Tou eng raini rutoitonyin nebo betusiek 2 eng emoni president nebo emetab Uganda Yoweri Kaguta Museveni.

Eng rutoiyoto bo betusiek 2 ko tetat koyai ngalalet president Museveni ak president Uhuru Kenyatta kotinygei ak tuguk cheterter chetinyegei ak tilyandit eng kwenutab emoni ak Uganda koboto yaetab poisionik eng emotinwekchoto tuwai.

Bitu nito betut agenge kityo kongeten komwa ministaek chebo tilyanditab sang eng emoni Monica Juma ak minister nebo tilyanditab sang eng Uganda Sam Kutesa kole wendi kobitu wolutiet eng kasartab arawek 3 chemitei tai kotinygei ak terjinet nebo nomunetab ikwembeyotab Migingo nekikomoiyo emetab Kenya ak emetab Uganda.

Nito ko kosupgei ak nekiketestai kebauryonji terjinosiek eng kiwatetab Kenya ak Uganda eng Migingo Island nekikoipchi noto kenam alak eng nomikab injirenik chebo emoni ak keker eng emetab Uganda eng mwaet kole kisir kiwato ak konam injirenik eng emetab Ugandas