NAROK//Proper sanitation

Sunday March 31, 2019 – Kakecher meng’ikap county nebo Narok missing ko komosta nebo TransMara koker kole katech ak kopoisien gorik chekitoretengei asikobiit keisto mionwogik cheibu murindu cheboto miondab Cholera

Kamwa First Lady nebo Narok County Sarah Tunai kole chang biik chetomo kotech gorikchoto eng kebeberta nebo TransMara ak kou noto komitei barak ngoiyondit nebo koletagei mionwogik cheibu murindo.