Nairobi// Walk the talk-Uhuru to leaders

May 30th, 2019 – Kakokon kurset President Uhuru Kenyatta koityi kandoika emetab Kenya kotiem koistoengei ngalalutiakb polotet eng atkan tugul ak nekata notok kotoi kootorchigei kasuldaetab kayomisutik chekikogochi biikab emoni eng kenyisiek chechang.

 

Kotiengei Uhuru, nekangololi eng tuiyetab saet nenaat kou National Prayer Breakfast nekakiyai eng karonetab rani eng makawetap Safari Park eng taoninitok bo Nairobi, ko nyolunot  keistoegei   ngalalet  nematilei  kiy  akesuldae  boisionik  chetechei  emet.

Kaboibochi President  nebo  South  Sudan Salva  Kiir  sautichotok  eng  mwaet  kole   wendi  kotuitos  biikap  emoni.

Kacheer  President Uhuru Kenyatta President salva  Kiir  kokilchigei  chengetap  kalyet ak koyomis ine kole chobot emetab Kenya kotestai kogochi emonotok toretet age tugul nemagat asikomugak  kenyor kalyet eng emonotok.

Kotinygei  ak  boryet  nekitokchin  nametap  asoya  ko  kamwa   Deputy  President  William  Rutto  kole   ikochin  serkali  kasubeet  kibakengeisiekap  segeisiet asikekirinda   asoya  eng emet.

Ka  tuiyet   nebo  17  tuiyonotok  bo  saet  netetei Bunge  ak kaiyum  kandoik  kobun  emoni ak  emotinwekap sang.