Hajji, Kinoti headed to the US for anti-terror talks

Friday June 7, 2019 – Tokyingei emetab Amerika eng wikit nenyonei Director nebo kirwogutikab poror Noordin Hajji ak Director nebo DCI George Kinoti eng tuiyet netetat koyai ak kebeberta nebo United States Department of Justice ak kipagengeit nebo Federal Bureau of Investigations (FBI) kotinygei ak kirindaetab asoya ak chelesosnatet.

Eng logoiyot kobun kapkiyok nebo emetab Amerika eng emoni ko tetat keyai tuiyosiekchoto eng kwenutab tarikit 10 ak 14 arawanito eng taonitab Washington DC ak Newyork ole bendi kongalalen ichek kotinygei ak kirindaetab nametab asoya ak taunetab taskforce nebo kipagenge netinyegei ak kirindaetab chelesosnatet.