Court to give directions on governor Sang’s case

Tuesday June 11, 2019 – Wendi kapkirwok nebo Kisumu kokonu tilet eng sait 3.00PM nebo raini kotinygei ak tokyinetabgei nebo kirwoket netinyegei ak gavana nebo Nandi Stephen Sang nekakiitita kapkirwokinoto eng karonetab raini.

Kabiit terjinet eng kwenutab ogilyekab sang ak kebeberta nebo prosecution kosupgei ak nekamach kapkirwok komatkotestai kirwokonoto kosupgei ak nemitei ngatutiet nekokon eng amut kapkirwok nebo High court eng Eldoret komochei komatkenam gavana Sang.

Eng tai ko kaistogei kirwokindet Julius Ngarngar eng kasetab kirwoketab Sang eng mwaet kole tingengei tiilyandit ak gavana Sang.

Akot kou noto ko kaip kirwokonoto kirwokindet  Beryl omollo ole wendi ine kokonu tilet ankot kirwokchin Sang.

Kosupgei ak charge sheet nebo kirwokonoto ko lelutik chetetat kemwaitaen gavana Sang koboto kabeetab biikab emet kotoi boryet koboto ngemetab malik.