Governor Sang to be arraigned.

Monday June 10, 2019

Kakiitita kapkirwok nebo Kisumu gavana nebo Nandi Stephen Sang asikobiit keyotyi kirwoket kosupgei ak nekokinam inendet eng betutab amut kosupgei ak ngemetab minutikab chaik.

Kosupgei ak kartasitab kirwoket anan charge sheet nekaker ketesioni ko kakimwaitaen gavana Sang lelutik 2 choto ko nebo kabeetab biikab emet kotoi boryet anan incitement ak ngemetab malik.

Koru gavana Sang keteshetab Police nebo Kisumu Central Police Station kosupkei ak nekokinam kotinygei ak ngemetab minutikab chaik eng imbaretab Kibwari Tea Estate eng Nandi Hills nemwaat kele kikireb.