Residents to benefit from free medical camp

Tuesday June 11, 2019 – Tetat konyor kelchin mengikab Elgeiyo/Marakwet ak Counties alak kanyoiset nemokiyochei kiy anan Free Medical Camp nebo miondab Kiptoleit anan Epilepsy netetei kipagengeitab AIC Cheptebo Rural Development Center.

Kosupkei ak Director nebo kipagengeinatak Joseph Kimeli,kotaugei chikilishet ak kanyoisetab mionoto eng tarik 25 arawani bo 6 ak kotestai akoi tarik 28 arawani.

Kongololchini ketesioni eng oret neinegei,komwa Kimeli kole tindoi kayanet kole nyoru kelchin biik chechang kobun kanyoisonoto bo buch ole kasom biikab emet kobwa asi kechigil ak kinya icheget kotinygei ak mionoto.

Akot kou noto komwa Kimeli kole tindoi icheget tetutik alak chetoreti biikab emet ole tesetai tetutik chebo kekanapta kabotikab logoiywek missing ko chebo Maembe eng Elgeiyo/Marakwet ak Counties alak.