Trans Nzoia// Ebola screening concerns

June 17, 2019 – Eng kasarta nitok konam myondob Ebola  mengik 2 chebo emetab uganda komengisie eng kaiwesiet mengikab Suam nemitei kiwoto nebo emetab Kenya ak Uganda eng  nemwoei kole toma koip kakwautik alak tugul serikali nebo kirindaetab myonotok  machut  emoni eng kiwoto inotok.