First Lady roots for early cancer detection

Tuesday June 18, 2019 – Mitei magetab kikimit chikiletab miondab seriat anan Cancer asi kichuchuch letaetabgei nebo mionoto eng emoni.

Nito ko kosupkei ak First Lady Margaret Kenyatta nekamwa kole kimuchi keteer ak kiterter miondab cancer angotsipikenai ak ketoi kanyoiset eng kasarta nemagat.

Kaboibochi Mrs. Kenyatta kakwoutik chekikoib emoni eng katerteretab miondab cancer eng mwaet kole kikotoret tetutikchoto kochuchuch letaetabgei nebo mionoto.

Kongololi eng tuiyet nekayai ak President nebo kipagengeitab
Kenya Relief Organization Steve James eng State House, Nairobi,kosom Mrs. Kenyatta biikab emoni kochigilgei kotinygei ak mionoto asi kotoi kanyoiset eng kasarta nenyalu angotkenyorchi icheget.

Eng komastanyi komwa Steve James kole tetei kipagengeinyi kotoi tetutietab konyoiset nekichigili biik kotinygei ak miondab seriat nebo kineet anan Breast Cancer ak Prostate Cancer eng komaswek cheterter chebo emet asi kotoret biikab emet konai chametabgei nebo borto.