Kericho// Demo over poor workmanship

Kayai kambaget mengikab komasta nebo Laliat eng Ainamoi konerekchin oret nengeten Ainamoi akoi Thesalia nekamwa kole makiteech kou ole magat.

Kosupkei ak mengiikchoto,ko kokotoi kongemak oranatak amakiwong teksenyi kit nekamwa kole toogu ko makiteech komie.