Bomet// Tackling insecurity

June 19, 2019 – Kakoyomis deputy county commissioner nebo Bomet central Henry Metto mengikab taonitab Silibwet kole wendi serkali koweku ak kokimit ribsetab kalyet eng taonitnoto bo Silibwet.

Niton ko kuspgei ak rirek kobun mengikab Silibwet chekomwa kole kokwo barak youtik chebo ngemetab kalyet ak missing ko kosupgei ak poisietab kerichekab pokitet ak yeisetab maywek eng neranik.