Starehe MP “Jaguar” spends the night in Kileleshwa Police Station

Koru ketesietap  Police  nebo Kilelelshwa  Mp nebo Starehe Charles Kanyi ne naat missing kou Jaguar  kosupgei ak nekanam inendet police  kotinygei ak logoiwek chekomwa kole nyolu kimanda bik chebo emotinwekab sang cheyoei mungaret eng Kenya.

Kanam police Jaguar eng sang nebo gorikab bungee kosupgei ak ngalalet nekokon eng konegit kole nyolu keyon chemungarainik chebo emotinwekab sang cheyoe mungaret eng emoni.

Kabiit nito eng kasarta nekaimongei serkali ak komwa kole logoiwechotok komwa Jaguar komaiboru telelet nebo serkalitab Kenya.

Kamwa ngololindetab serkali Cyrus Oguna kole manyolu eng chemungarainik chebo emotinwekab sang cheyoe poisiet eng emoni kosich koyweisiet agetukul eng mwaet kole kiribe icheget.

Kanerekchi kakwautionotok  alake  eng MPs eng mwaet  kole ngalalutikap  Jaguar ko kergei ak ngalaletap Minister nebo ribsetab kalyet eng emet orit Dr. Fred Matiang’i nekingat keyon chemungarainik 7 chebo emetab China chekimitei koyae mungaret eng siretab Gikomba kosupgei ak nekimatkoindoi chomchinet nebo koyai mungaret age tukul eng emoni.