Starehe MP “Jaguar” to know his fate today

Friday June 28, 2019 – Tetat kokon tilet kapkirwok eng betutab rani kotinygei ak somet nekoikoito MP nebo Starehe Charles Kanyi Njagua nenaat missing kou Jaguar komochei kitiakta eng bail.

Kokinam Jaguar eng betutab Wednesday ak kirwokchi eng betutab amut kotinygei ak nekikon ngalalet nebo kabeet yekingomwa kole nyalu kewoon chemungarainik kobun emotinwek chebo sang cheyoei mungaroshek cheterter eng emoni.

Kerat Jaguar eng keteshetab Police nebo Kileleshwa kogeni tilanatak.

Kokirwokchi Jaguar eng taitab kirwogindet Sinkiyian Tobiko ole kosom kebeberta nebo Prosecution kerat Jaguar eng kasarta nebo betushek 14 asi komuktechi police kowong chikilishet.

Akot kou noto ko koesio kakwoutionoto Jaguar kobun ogilionyi Charles Ongoto eng mwaet kole matindoi amunee neyomei kebeberta nebo Prosecution komach kerat inendet eng kasarta nebo betushek 14.

Kosupkei ak noto komochei Jaguar kitiakta eng bail eng kasarta netesetai chikilishet eng mwaet kole noto ko imandanyi ole konu tilet kapkirwok eng betutab rani angotkitioktoi inendet.