Kakecher biikab emet Komeng’is eng kalyet

Kakomwa MP nebo Emmurua Dikkir Johana Ngeno kole nyalu kecheer biikab emet komengis eng chomiet ak kipagenge asi kobit kalyetab kipchulio eng emoni.

Kongololi eng tetutietab Len Nee emet netesetai eng keteshetab Kass Fm ak Kass Tv, komwa Johanna kole manyalu kepoisie oret nebo ngatutik inegei eng ibunetab katuiyetabgei ak kipagenge eng emet kobate nyalu kemwoch biikab emet akobo komonutietab katuiyetabgei ak kipagenge eng emet.

Kotinygei ak besendo netesetai kosomei emoni, komwa Johanna kole manyalu kotestai serkali koib besendo asi kolipane besendo age kobate nyalu kocheng ortinwek chenyorunee rabinik asi makitiegei rabinikab besendo amu imuchi koib kaimutik cheechen eng emet.

Kotinygei ak tuguk alak chetinyegei ak emet, komwa Johanna kole nyalu kelewen Ministaek kobun Bunge asi komugak ketepsee eng kasarta age tugul eng mwaet wuii eng inguni ketepsee icheget.