Kakorirtae minister Matiang’i baretab kwonyik ak lagok eng emet

Kakobor kaimetabgei Minister nebo ripsetab kalyet eng emet orit Dr. Fred Matiangi kotinygei ak yautik chebo baretab kwonyik ak lagok eng koriik chekokotestai kolany eng emet.

Kamwa Matiangi kole iboru yautikchoto kole mitei kaimutiet neo nenyalu kechengchi walutiet.

Kosupkei ak noto komwa Dr. Matiangi kole nyalu kecheng ortinwek chekikirindoen yautikchoto bo borishet eng mwaet kole kokoib kaiyweishet neo eng emet.

Kabit ngalaletab Matiangi betushek tutikin kongete ngenam asikarindet 1 nebo luget kotinygei ak baretab kwondonyi ak lagokchik 2 eng komasta nebo Nanyuki ole tesetai kirwogenyi eng kapkirwok.

Kongololi eng tuiyetab chepyosok eng County nebo Kiambu, komwa Matiangi kole imuchi kotinyegei yautikchoto ak kaimutikab metit ak kaimutik alak chebunei biik ole nyalu kecheng walutiet eng chokchinet kotinygei ak kaimutikchoto.

Kosom Matiangi kanisoshek kotoret serkali eng chengsetab walutik kotinygei ak kaimutikchoto asi kobit kekirinda eng emoni.