Ngashaknatetab ingwony eng Marakwet cherongo

Tesetai kobune uinwek kiprutoinik cheboisie oret neo nebo Kapsowar -Chesoi kosupgei ak ngashaknatetab ingwony nekabit eng kamastab kapchesewes,sub county nebo Marakwet cherongo eng county nebo Elgeyo Marakwet nekatub oranoto eng kembout nekaekchin betutab raini,kiit nekayach kotelelso tettutikab loiset akoi nguni.