Kotook terchinoshekab polotet eng igorta nebo lumdaetab Report nebo BBI

Katook terchinoshekab polotet eng igorta nebo lumdaetab Report inoto yekangobor neregek kandoindetab chechang eng Senate Kipchumba Murkomen kotinygei ak ole katestoi tai igoratak.

Kanerekchi Murkomen biik chekaikwerie tuiyonoto eng mwaet kole kakerchi sang biik ak kandoik chekokotestai kokon kereet neteer kotinygei ak Report nebo BBI komangalal eng igoratak.

Kaibor kaimetabgei Murkomen kotinygei ak ole kokikweita biik chekakimut kobwa tuiyonoto eng mwaet kole toogu komitei kiy ne ungaat kotinygei ak Report inoto bo BBI.

Kamwa Murkomen kole nyalu kemuitochigei amanyalu kesas kandoik alak eng mwaet kole nyalu kikoch poroindo kandoik tugul kobun kebeberwek cheterter chebo polotet kongalal.

Akot ingandan kakiwagee inendet, komateer noto inendet komwa kit nekamitei muguleldonyi.