Kakecher emotinwek chepchei kiwatosiek komengis eng kalyet

Kakocher president Uhuru Kenyatta emotinwek chepchei kiwatosiek komengis eng kalyet ak kipagenge eng mwaet kole manyolu koib toiyet kiwatosiek chekimitei koboch keny.

Kamwa President Kenyatta kole mitei kamuget nebo kobiit teutikab bandaptai eng chokchinet eng kwenutab emotinwek ankot kobitt kalyet ak kebois eng kipagenge.

Kongololi kandoindetab emet eng State House, Nairobi eng kasarta nekoyai tuiyet ak King Abdile Wabar Abdi, ne ine ko kandoindetab pororietab Degodia chemengisie eng emoni, Ethiopia, Somalia ak Djibouti.

Komitei King Abdi ak kandoik alak chebo pororionoto bo Degodia ole kopoisien kasarata President Kenyatta komwa kole nyolu kepoisien oretab ngalalet asikituiyo pororiosiek cheterjindos missing ko eng kiwatosiekab emotinwek.

Kosupgei ak boisionikchik chebo kobiit kalyet eng kwenutab pororiosike eng kiwatosiek ko koikochi President Kenyatta King Abdi konunotiotab Elder of Burning Spear (EBS).

Komitei eng tuiyonoto kandoik cheterter chekoboto Wajir Governor Mohamed Abdi, Mps chebo inguni ak chekibo keny eng counties chebo Wajir ak Mandera koboto kiyokindetab emetab Ethiopia eng emoni Meles Alem Tikea eng kwenutab kandoik alak