Kakomwa Speaker Justin Muturi kole manyoru kamuiset kobun MPs

Kakomwa Speaker nebo National Assembly Justin Muturi kole manyoru kamuiset kobun MPs chemochei koisto inendet eng poroindonyi eng oret nebo Impeachment kosupkei ak ngaleek chekomwa kotinygei ak Report nebo BBI.

Komwa Muturi kole maimugoksei kikoito Report inoto eng bunge asi kengalale ak kisirto kit nekoib neregek cheechen eng kwenutab MPs.

Kongololchini siriikab logoiwek eng taonitab Nairobi, kokimit Muturi kole machamndaat eng ngatutik chetelelchini bunge chebo Standing Orders kikoito ak kengalale Report inoto eng bunge kou yeu Report inoto eng inguni.

Kosupkei ak Muturi, koma-ngatutiet anan ko Billit Report inoto bo BBI ak kou noto komakimuchi kengalale eng bunge nebo emoni.

Akot kou noto komwa Muturi kole imugoksei kengalale Report inoto eng bunge angotkechob koek Billit ak kikoito eng County Assemblies asi kongalale MCA’s kotomo kikoito eng bunge nebo National Assembly ak Senate asi kengalale.

Kobit ngalalet neo emet yekongomwa Muturi nekongololi eng County nebo Migori kole makimuchi kengalale Report nebo BBI eng bunge kou ole eng inguni kit nekoipchi MP nebo Gatundu South Moses Kuria kokon kamuisetab kotoi Motion nebo keisto Muturi eng poroindonyi eng oret nebo Impeachment ole kamwa Muturi kole manyoru kamuiset age tugul.