Kokobet sobonwekwak biik 132 eng emet kosupgei ak beekab maranet

Ngololindetab serkali Col. Rtd. Cyrus Oguna
Kakomwa serkali kole kokobet sobonwegwak biik cheitei 132 eng emet komugul kosupgei ak beekab maranet ak ngisyokenetab ngwendet nekokebauryonji eng kebeberwek cheterter chebo emet kosupgei ak ropta neo netesetai koroboni.

Kamwa ngololindetab serkali Col. Cyrus Oguna kole kotiny koimutionoto bo maranet biik cheitei 350,000 eng emet ak kokobeet megatosiekwak biik cheitei 17,000 ak kola bekab maranet kiagik cheitei 11,000.

Kosupgei ak Oguna ko tesetai ropta neo eng counties cheitei 32 cheboto Baringo, Elgeyo Marakwet ak West Pokot olekibitune ngashakanetab ingony ak kobar bik 43 ole katestai koesho serkali logoiwek chemwoei kole bik chekoibet sobonwekwai eng county inotok bo West Pokot kosirei 50.

Kaikoito kurset Oguna eng bikab emet chemengishei eng komaswek che imuch kobitune maranet ak ngashakanetab ingony komanda eng komaswechotok ak kouchi komaswek chemomitei ngoiyondit.