Chobot Serikali kotoret biik chekokoityi maranet

Kakomwa serkali kole chobot kotoret biik chekokoityi koimutikab maranet ak ngisyokenetab ngwendet eng kebeberwek cheterter chebo emet kosupgei ak ropta neo netesetai koroboni emet.

Kamwa ngololindetab State House Kanze Dena kole tesetai chikilisiet kotinygei ak asenet nekokobit kosupgei ak beekab maranet missing ko ortinwek ak etyosiek chekokongemak asikimuch kilitiit koimutikchoto eng chokchinet asimatestai konyor koimutik biikab emet.

Akot kou noto ko tesetai kora kurset eng bikab emet koistogei eng kebeberwek cheimuch kobit maranet anan ko ngisyokenetab ngony asikistoegei kobetetab sobonwek ole agoi inguni ko kokobet sobonwekwak biik chesirei 132 eng emet kosupgei ak beekab maranet.