Kakiyapta kasetab kirwoket netokyingei ak FGM

Kakiyapta agoi tarikit 17 arawanito tesetabtai nebo kasetab kirwoket netokyingei kechamda eng ngatutik yatitaetab tibik anan FGM.

Kesitnoto katetat kotestai kekas eng kapkirwok nebo Milimani ko kose kirwokik 3 chebo kapkirwok nebo High Court choto ko Lydiah Achode, Margaret Muigai ak Kanyi Kimondo.

Kiikoito petition eng kapkirwok kanyoindet agenge komochei kewirta ngatutiet neesio atebonoto eng mwaet kole nyolu kochamdaat eng ngatutik.
Akot kou noto ko kikotestai konyor esioet nekim kirwokonoto kobun kipagengeisiek cheterter cheborchingei imandab kipkosobe.