Wolutik aeng Court of Appeal

Kakekur kirwokik tugul chebo kapkirwok nebo Court of Appeal chetamkoboisie eng counties chebo Nyeri, Mombasa (Malindi) ak Kisumu kobwa Nairobi kosupgei ak nekakiteleel kapkirwok nebo court of appeal eng komoswekchoto.

Eng logoiyot kobun president nebo court of appeal Justice William Ouko ko kakiib kokwoutionoto kosupgei ak rorunetab kirwogikab kapkirwokinoto bo court of appeal
Kamwa Justice Ouko kole mitei kirwokik 12 kityo emoni chetabotos eng kapkirwok nebo court of appeal che alak koboisie eng sang nebo Nairobi netindoi kesisiek chesirei 3,000 chemitei taitab kapkirwok nebo court of appeal eng Nairobi.

Eng konegit ko koibet sobenyin kirwokindet Justice Odek nebo court of appeal.