Kakolewen Mike Sonko Ann Kananu Mwenda koek rubeiywonyi

Kakolewen Governor nebo Nairobi Mike Sonko Ann Kananu Mwenda koek rubeiywonyi anan Deputy Governor.

Eng baruet ne kasirta koityi Speaker nebo bunge nebo Nairobi Beatrice Elachi,komwa Sonko kole kaib kakwoutionoto ko namgei ak kaaroret ne kikon kapkirwog nebo Supreme Court eng arawetab 3 kenyit konye.

Kamwa Sonko kole tindoi magetab kogeer kole katestai poishonik eng serkalitab Nairobi ak kou noto ko katil kolewen Anne Mwenda koek Deputy Governor.

Kacheer County Assembly kochokchi chikiletab Mwenda asikitoror konom poroinoto eng chokchinet.

Poishei Mwenda eng inguni ko Chief Oficer nebo Disaster Management Services eng serkalitab County nebo Nairobi.

Kikonget buch poroindab Deputy Governor eng County nebo Nairobi eng kasarta nebo kenyishek 2 kongete ngoistogei eng poishet neki Deputy Governor Polycap Igathe.

Kaib kakwoutionoto Sonko eng kasarta nekikon ngatutiet kapkirwok kole komatkosuldae poishonik alak tugul chebo ofis Sonko akoi kobek kirwoget netindoi inendet eng kapkirwok.

Kaibor kaimetabgei ofisitab DPP kotinygei ak kakwoutionoto kaib Sonko eng mwaet kole manomegei ak ngatutiet nekikon kapkirwok yekingotioktoi inendet eng bail.

Kamwa DPP Noordin Hajji kole wendi kapkirwok koitei betutab Wednesday wikini asi koesio kakwoutionoto kaib Sonko ak kosom kapkirwok koisto ngatutiet nekiipchi Sonko kitiakta eng bail.

Kikirwokchi Sonko eng konegit kotinygei ak asoya nebo silingishek Million 357 ole kikitiakta eng Bail ak kengat kotebee sang nebo ofis akoi kiwong kasetab kirwogenyi.