Tetat konget eng korokoret MP Babu Owino

Tetat konget eng korokoret eng kasarta nebo betushek 7 chemitei tai MP nebo Embakasi East Babu Owino kokonyi kokon tilet kapkirwok angot ko kityoktoi inendet eng bail kotinygei ak kirwoget ne mwaat kele kotyam kobar chi 1 nepoishei ko DJ eng kot 1 nekiboiboitegei nemitei komasta nebo Kilimani eng taonitab Nairobi.

Katil kirwokindet nebo Milimani Law Courts Francis Andayi kole akoi kokon kerenyi chichotok kikimwok kotinygei ak sometab Babu Owino nemochei kityakta eng bail ak kou notok ko tetat kotestai keker Mp inotok bo Embakasi East eng korokoret akoi betutab Jumatatu eng wikit ne nyonei ole tetat kekon tilet.

Kirwokchini inendet kotinygei ak lelutik 2 cheboto tyemutyet nebo kobar DJ inotok, ak poishetab bastolet kobokitot kobate kaesho inendet lelutichotok yekangesomonchi eng kapkirwok.

Tesetai konyoru konyoiset eng sipitali DJ inotok kekuree Felix Odhiambo Orinda kosupgei ak kakotenoshek chebo risashat chekonyor yekongomwok inendet Owino eng betutab komut kazi.