Tuiyetab ribsetab kalyet eng Garissa

Indochin eng raini minister nebo ribsetab kalyet eng emet orit Dr. Fred Matiang’i tuiyet nebo ribsetab kalyet neituitos afisaek cheechen chebo ribsetab kalyet eng county nebo Garissa.

Bitu tuiyonoto emg kasarta nekoketestai kebauryonji youtik chebo ngemetab kalyet eng North Eastern kobun chelesosiekab Al Shabaab

Kokokon kamuiset konetik cheboisie eng kebeberata komanda ankot komabiit ribsetab kalyet neyamat eng kebeberata ole komach kora kipagengeit nesirei konetik eng boisiet nebo TSC kosipto ichek koba kebeberwek alak.