Wolutik chebo koker kole kachut Form 1 kipsomaninik tugul chekiyai KCPE

Wendi komongu eng raini minister nebo somanet Prof. George Magoha wolutik chebo tetutiet nebo serkali nebo koker kole kachut Form 1 kipsomaninik tugul chekiyai KCPE kenyit konye.

Eng kasitab mut wikit konye eng kasarta nekiit let tagetab kipsomaninik chechutei Form 1 ko kitelelen kebeberta nebo 80% tetutionoto kosupgei ak nekitomo kochut Form 1 kipsomaninik cheitei 150,000.

Akot kou noto ko kimongu koreg koitonoto bo kipsomaninik chekitomo kochut Form 1 kosupgei ak nekichang kipsomaninik chekiitita eng sukulisiek asikochut Form 1.